اجناس نت پلاس

لیست قیمت اجناس نت پلاس


09909221104 - 02166128847

کابل شبکه نت پلاس

کدفنی

شرح

قیمت

NP-C500P-SOGY

کابل شبکه نت پلاس Cat5e UTP حلقه 305 متری تمام مس

4,644,000

NP-C500-SOGY

کابل شبکه نت پلاس Cat5e FTP حلقه 500 متری تمام مس

9,936,000

NP-C500w-SO

کابل شبکه نت پلاس Cat5e FTP Outdoor PE Jacket حلقه 500 متری

11,880,000

NP-C600-SOOR

کابل شبکه نت پلاس Cat6 UTP حلقه 305 متری تمام مس

6,804,000

NP-CSF600P-SOOR

کابل شبکه نت پلاس Cat6 SFTP حلقه 500 متری تمام مس

15,444,000

پچ کورد نت پلاس

کدفنی

شرح

قیمت

NP-002U05

پچ کورد Cat5eUTP 0.5m نت پلاس باکاورصنعتی

29,700

NP-002U10

پچ کورد Cat5e UTP 1m نت پلاس با کاور صنعتی

37,800

NP-002U30

پچ کورد Cat5eUTP 3m نت پلاس باکاور صنعتی

60,480

NP-002U50

پچ کورد Cat5e UTP 5m نت پلاس با کاور صنعتی

85,860

NP-002S10-GY

پچ کورد Cat5e STP 1m نت پلاس باکاورصنعتی

42,660

NP-002S30-GY

پچ کورد Cat5e STP 3m نت پلاس با کاور صنعتی

60,480

NP-012U05-GY

پچ کورد Cat6 UTP 0.5m نتپلاس باکاورصنعتی

48,600

NP-012U10-GY

پچ کورد Cat6 UTP 1m نت پلاس با کاور صنعتی

60,480

NP-012U20-GY

پچ کورد Cat6 UTP 2m نت پلاس باکاورصنعتی

72,360

NP-012U30-GY

پچ کورد Cat6 UTP 3m نت پلاس با کاور صنعتی

89,100

NP-012U50-GY

پچ کورد Cat6 UTP 5m نتپلاس باکاورصنعتی

115,020

NP-012S10-GY

پچ کورد Cat6 STP 1m نت پلاس با کاور صنعتی

113,400

NP-012S30-GY

پچ کورد Cat6STP 3m نت پلاس با کاور صنعتی

156,600

کیستون نت پلاس

کدفنی

شرح

قیمت

NP-00105-P

کیستون Cat5 UTP نت پلاس 90 درجه مخصوص باکس روکار و ترانک

49,020

NP-00110-P

کیستون Cat5 UTP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل

51,300

NP-00160-P

کیستون Cat5 STP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچپنل

66,120

NP-01105-P

کیستون Cat6 UTP نت پلاس 90 درجه مخصوص باکس روکار و ترانک

66,500

NP-01155-P

کیستون Cat6 UTP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل

71,820

NP-01160-P

کیستون Cat6 STP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل

85,500

NP-02210

کیستون Cat6A UTP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل

101,520

NP-02220

کیستون Cat6A STP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل

124,200

NP-00T81-R

کیستون تلفنی نت پلاس 90 درجه

45,600

پچ پنل نت پلاس

کدفنی

شرح

قیمت

NP-00300-24D-G

پچ پنل 24 پورت Cat5UTP Loaded نتپلاس  45 درجه1

call

NP-01310-24F-G

پچ پنل 24 پورت Cat6 UTP Loaded نت پلاس به همراه سینی نگهدارنده

1,980,000

NP-01380-24SF-B

پچ پنل 24 پورت Cat6 FTP Loaded نتپلاس سینینگهدارنده،ارتینگ، فلزی

2,214,000

NP-00363-24EE

فریم پچ پنل 24 پورت نت پلاس، فلزی ارت دار، سینی نگهدارنده کابل

627,000

NP-211-25

پچ پنل 25 پورت تلفنی نت پلاس

 2,052,000 

NP-211-50

پچ پنل 50 پورت تلفنی نت پلاس

2,736,000

نگهدارنده کابل نت پلاس

کدفنی

شرح

قیمت

NP-00700

مدیریت کابل پشت پچ پنل ( ساپورت بار ) نت پلاس

222,000

NP-00711

مدیریت کابل 1 یونیت افقی درب دار 24 خروجی ، رنگ مشکی

345,600

NP-00702-B

نگهدارنده کابل قلابدار جلو رک با 10 قلاب نگهدارنده، 1 یونیت افقی

438,000

 

باکس روکار و فیس پلیت نت پلاس

کدفنی

شرح

قیمت

NP-00510-1P

قاب پریز روکار تک پورت شاتر دار ( باکس رو کار قوطی کبریتی) با لیبل و استیکر

33,600

NP-00520-2P

قاب پریز روکار دو پورت شاتر دار ( باکس روکار قوطی کبریتی) با لیبل و استیکر

39,600

NP-00458-1P

فیس پلیت 86*86 تک پورت شاتر دار فریم نقره ای

36,000

NP-00468-2P

فیس پلیت 86*86 دو پورت شاتر دار فریم نقره ای

42,000

NP-00575

پک باکس ( باکس عمیق پشت پریز) ابعاد 60*86*86

20,520

 

فیبر نوری نت پلاس

کدفنی

شرح

قیمت

NP-WAM12009H-BK

فیبر نوری 12 رشته، SM 9/125 G625 Double jacket، Armored، Multi-Tube، outdoor

62,000

NP-WAM24009H-BK

فیبر نوری 24 رشته، SM 9/125 G625 Double jacket ، Armored، Multi-Tube، outdoor نتپلاس

79,200

NP-WAM48009H-BK

فیبر نوری 48 رشته، SM 9/125 G625 Double jacket، Armored، Multi-Tube، outdoor

117,480

NP-WAM1250AH-BK

فیبر نوری 12 رشته، MM 50/125   Double jacket ، Armored، Multi-Tube، outdoor نتپلاس

91,800

NP-WAM0850AH-BK

فیبر نوری 8 رشته، MM 50/125       Double jacket  ، Armored، Multi-Tube، outdoor

63,300

NP-GLS12009P-BK

فیبر نوری 12 رشته، SM  G652 Glass yarn ، Loose-Tube، indoor/outdoor, LSZH

43,200

NP-GLS1250AP-BK

فیبر نوری 12 رشته، MM 50/125 Glass yarn ، Loose-Tube، indoor/outdoor, LSZH

95,700

NP-GLS06009P-BK

فیبر نوری 6 رشته، SM  G652 Glass yarn ، Loose-Tube، indoor/outdoor, LSZH

37,000

NP-GLS0650AP-BK

فیبر نوری 6 رشته، MM 50/125 Glass yarn ، Loose-Tube، indoor/outdoor, LSZH

61,500

NP-GLM1250AL-BK

فیبر نوری 12 رشته، MM 9/125  Tight Buffer , indoor

76,000

NP-GLM12009L-BK

فیبر نوری 12 رشته، SM 9/125 Tight Buffer , indoor

55,000

NP-WF812009P-BK

کابل فیبر نوری 12 رشته، سینگل مود،هوایی، Figur8 ، ضدفرسایش

82,000

 

باکس و پچ پنل فیبرنوری نت پلاس

کدفنی

شرح

قیمت

NP-9590B

پچ پنل کشویی، ریلی فیبر نوری به همراه کاست و متعلقات، بدون آداپتور

1,950,000

NP-9566B

پچ پنلثابت فیبر نوری به همراه کاست و متعلقات، بدون آداپتور

1,750,000

NP-FXP-24SCD

بلنک پنل 24 پورت SC قابل نصب بر روی پچ پنل ثابت و کشویی

200,000

NP-FXP-24FC

بلنک پنل 24 پورت FC قابل نصب بر روی پچ پنل ثابت و کشویی

200,000

NP-FXP-12SCD

بلنک پنل 12 پورت SC قابل نصب بر روی پچ پنل ثابت و کشویی

200,000

NP-FXP-2HP

پنل دابلکس قابل نصب بر روی بلنک پنل

150,000

NP-MP-12FC

پنل 12 پورتFC قابل نصب بر روی پنل دابلکس 2HP نتپلاس

75,000

NP-MP-6SCD

پنل 6 پورتSC دوتایی قابل نصب بر روی پنل دابلکس 2HP نت پلاس

75,000

NP-MP-6LCD

پنل 6 پورت LC دوتایی قابل نصب بر روی پنل دابلکس 2HP نت پلاس

75,000

NP-MP-BL

پنل بدون جای خالی آداپتور جهت مسدود کردن پنل دابلکس

80,000

NP-9702-BB

کاست اسپلایس با ظرفیت حداکثر 24 فیوژن

207,600

NP-9102-MP-04

باکس دیواری فلزی 2 پورت SC نت پلاس

588,000

NP-9102-MP-08

باکس دیواری فلزی 4 پورت SC نتپلاس

424,000

NP-9102-MP-12

باکس دیواری فلزی 6 پورت SC نت پلاس

594,000

NP-9102-GS

باکس اتصال و توزیع دیواری فیبرنوری ABS نت پلاس

516,000

NP-9910-C

باکس توزیع دیواری فیبرنوری دو درب با قفل محافظتی فلزی

2,244,000

 

فبیرنوری نت پلاس : پیگتیل نت پلاس (pigtail Netplus)

 

کدفنی

شرح

قیمت

NP-4410A091

کابل پیگتیل 1.5 متری Single Mode SC  نتپلاس

96,000

NP-4410A093

کابل پیگتیل 3 متری Single Mode SC    نتپلاس

99,600

NP-4410A095

کابل پیگتیل 5 متری Single Mode SC    نتپلاس

114,000

NP-4410A501

کابل پیگتیل 1.5 متری Multi Mode SC    نتپلاس

96,000

NP-4410A503

کابل پیگتیل 3 متری Multi Mode SC     نتپلاس

103,200

NP-4410A505

کابل پیگتیل 5 متری Multi Mode SC     نتپلاس

115,200

NP-4413A091

کابل پیگتیل 1.5 متری Single Mode LC    نتپلاس

114,000

NP-4413A093

کابل پیگتیل 3 متری Single Mode LC    نتپلاس

122,400

NP-4413A095

کابل پیگتیل 5 متری Single Mode LC    نتپلاس

138,000

NP-4413A501

کابل پیگتیل 1.5 متری Multi Mode LC    نتپلاس

115,200

NP-4413A503

کابل پیگتیل 3 متری Multi Mode LC     نتپلاس

126,000

NP-4413A505

کابل پیگتیل 5 متری Multi Mode LC     نتپلاس

144,000

NP-4414A091

کابل پیگتیل 1.5 متری Single Mode FC   نتپلاس

132,000

NP-4414A501

کابل پیگتیل 1.5 متری Multi Mode FC    نتپلاس

132,000